Alteris Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Implanty chirurgiczne
 • Urządzenia do tomografii
 • Implanty ortopedyczne
 • Pakiety oprogramowania medycznego
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Urządzenia medyczne
 • Roboty budowlane
 • Urządzenia komputerowe
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
 • Stymulatory
 • Materiały medyczne
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Rentgenowskie stacje robocze
 • Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
 • Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
 • Aparatura rentgenowska
 • Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 • Protezy ortopedyczne
 • Urządzenia do mammografii
 • Cementy do rekonstrukcji kości
 • Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
 • Jednostki rezonansu magnetycznego
 • Przyrządy chirurgiczne
 • System obrazowania i archiwizowania
 • Rozległa sieć komputerowa
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
 • Drukarki laserowe
 • Drukarki i plotery
 • Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne
 • Wózki biblioteczne
 • Skanery
 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • Skanery rezonansu magnetycznego
 • Komputery przenośne
 • Tablice do pisania i tablice magnetyczne
 • Roboty malarskie
 • Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
 • Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
 • Instalacyjne roboty elektrotechniczne
 • Projektory
 • Diagnostyczny system rentgenowski
 • Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
 • Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 • Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
 • Sztuczne stawy
 • Usługi w zakresie sieci komputerowej
 • Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
 • Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
 • Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
 • Urządzenia elektrochirurgiczne
 • Cewniki
 • Przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Akcesoria do drenażu
 • Dreny
 • Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
 • Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
 • Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
 • Pakiety oprogramowania graficznego
 • Biblioteczny system zarządzania
 • Pakiety oprogramowania bibliotecznego
 • Urządzenia radiograficzne
 • Cyfrowe urządzenia do angiografii
 • Medyczne urządzenia komputerowe
 • Sztuczne części ciała
 • Kosze chirurgiczne
 • Ekrany projekcyjne
 • Sprzęt do obsługi danych
 • Monitory ekranowe
 • Komputer biurkowy
 • Materace
 • Centralna jednostka monitorująca
 • Karty komputerowe
 • Sprzęt telefoniczny
 • Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
 • Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
 • Urządzenia faksowe
 • Telefony bezprzewodowe
 • Urządzenia do monitorowania czynności serca
 • Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
 • Oprogramowanie
 • Urządzenia drukujące i graficzne
 • Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
 • Systemy informacji medycznej
 • Elektroencefalografy
 • Rutery sieciowe
 • Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
 • Serwery
 • Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
 • Serwery WWW
 • Roboty w zakresie instalacji budowlanych
 • Usługi wsparcia technicznego
 • Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
 • Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Usługi wdrażania oprogramowania
 • Usługi konfiguracji oprogramowania
 • Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
 • Usługi szkolenia specjalistycznego
 • Usługi dostawy oprogramowania
 • Urządzenia diagnostyczne
 • Sprzęt do przesyłu danych
 • Igły do biopsji
 • Wyroby ortopedyczne
 • Usługi instalowania sprzętu medycznego
 • Inne instalacje elektryczne
 • Systemy diagnostyczne
 • Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
 • Komputery
 • Urządzenia do przetwarzania danych
 • Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)
 • Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne

Kontakt

Adres pocztowy

Alteris Sp. z o.o.
ul. PCK 6/3
40-057 Katowice
Polska

Tel.: +48 326093240

Faks: +48 326093249