Applera Polska Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Odczynniki laboratoryjne
 • Urządzenia komputerowe
 • Spektrometry masy
 • Drukarki laserowe
 • Oprogramowanie
 • Serwery
 • Monitory ekranowe
 • Usługi wdrażania oprogramowania
 • Chromatografy
 • Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania
 • Sieci
 • Licencje na oprogramowanie
 • Usługi dostawy oprogramowania
 • Komputery przenośne
 • Sprzęt komputerowy
 • Odczynniki chemiczne
 • Odczynniki do elektroforezy
 • Komputery
 • Urządzenia medyczne
 • Odczynniki izotopowe
 • Produkty z tworzyw sztucznych
 • Komputery osobiste
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Osprzęt telekomunikacyjny
 • Rękawice jednorazowe
 • Notebooki
 • Stacje robocze
 • Drukarki igłowe
 • Odzież medyczna
 • Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
 • Aparatura kontrolna i badawcza
 • Systemy komputerowe
 • Usługi analizy systemu i programowania
 • Usługi szkolenia specjalistycznego
 • Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
 • Usługi rozbudowy systemów komputerowych
 • Odczynniki do badania krwi
 • Pipety
 • Aparatura do analizowania
 • Czynniki diagnostyczne
 • Enzymy
 • Pamięci
 • Konsole
 • Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
 • Dyskowy system przechowywania
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
 • Serwery sieciowe
 • Kolorowe drukarki atramentowe
 • Laptopy
 • Skanery komputerowe
 • Terminale komputerowe
 • Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
 • Zestawy badawcze
 • Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
 • Usługi przetwarzania danych
 • Części, akcesoria i wyroby do komputerów
 • Skanery
 • Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
 • Zestawy diagnostyczne
 • Klawiatury komputerowe
 • Dyski
 • Wyroby i towary konsumpcyjne
 • Komputery wysokowydajne
 • Jednostki przechowywania, wejścia, wyjścia
 • Profesjonalne usługi komputerowe
 • Podręczniki instrukcyjne
 • Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
 • Różne oprogramowanie
 • Karty komputerowe
 • Usługi szkolenia komputerowego
 • Sprzęt policyjny
 • Aparatura kontrolna i badawcza
 • Uaktualnienia oprogramowania
 • Usługi rozbudowy oprogramowania
 • Stojaki do łaźni na probówki
 • Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
 • Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
 • Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
 • Usługi wprowadzania danych
 • Usługi w zakresie oprogramowania
 • Stojaki na pipety
 • Stojaki na probówki do wstrząsarek
 • Drukarki i plotery
 • Mierniki elektroniczne
 • Usługi szkoleniowe
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Probówki
 • Oprogramowanie do przetwarzania transakcji
 • Oprogramowanie systemowe
 • Urządzenia fotokopiujące i drukujące
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • System kontroli dostępu
 • Urządzenia faksowe
 • Odczynniki i środki kontrastowe
 • Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych
 • Przełączniki
 • Sprzęt archiwizujący
 • Jednostki prądotwórcze
 • Rutery sieciowe
 • Kamery wideo
 • Awaryjne urządzenia energetyczne
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • Oprogramowanie systemów operacyjnych
 • Inkubatory
 • Urządzenia do elektrokardiografii
 • Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
 • Awaryjne układy energetyczne
 • Defibrylatory
 • Autoklawy
 • Oprogramowanie aplikacyjne
 • Peryferia komputerowe
 • Mikroskopy
 • Sprzęt biomedyczny
 • Infrastruktura sieciowa
 • Telefony bezprzewodowe
 • Parafina
 • Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
 • Zasadowe organiczne substancje chemiczne
 • Zasadowe chemikalia nieorganiczne
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Kultury mikrobiologiczne
 • Laboratoryjne wyroby szklane
 • Stojaki na narzędzia laboratoryjne
 • Końcówki pipet
 • Pipety i akcesoria laboratoryjne
 • Przyrządy i artykuły do przeprowadzania sekcji w przypadkach patologicznych
 • Analizatory
 • Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego
 • Ekrany projekcyjne
 • Projektory
 • Aparaty fotograficzne
 • Monitory
 • Meble
 • Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • Usługi konfiguracji oprogramowania
 • Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
 • Usługi instalacyjne
 • Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych
 • Aparatura do filtrowania wody

Kontakt

Adres pocztowy

Applera Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
Polska