Asseco Poland S.A.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Serwery
 • Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
 • Usługi rozbudowy oprogramowania
 • Komputery osobiste
 • Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
 • Urządzenia komputerowe
 • Komputery przenośne
 • Drukarki laserowe
 • Drukarki i plotery
 • Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
 • Skanery komputerowe
 • Monitory ekranowe
 • Kamera internetowa
 • Usługi w zakresie wsparcia technicznego
 • Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
 • Stacje robocze
 • Usługi testowania i konserwacji oprogramowania
 • Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Urządzenia sieciowe
 • Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
 • Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
 • Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
 • Sieci
 • Urządzenia rozszerzania pamięci
 • Centralna jednostka sterująca
 • Usługi wdrażania oprogramowania
 • Napędy dyskowe
 • Rozszerzanie umów serwisowych
 • Usługi w zakresie oprogramowania
 • Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
 • Sprzęt związany z komputerami
 • Usługi zarządzania danymi
 • Usługi rozbudowy systemów komputerowych
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Rutery sieciowe
 • Sieć ethernet
 • Sieć radiowa
 • Awaryjne urządzenia energetyczne
 • Oprogramowanie
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Systemy informacji finansowej
 • Systemy informacji medycznej
 • Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 • Sprzęt peryferyjny
 • System obrazowania i archiwizowania
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • Komputer biurkowy
 • Czytniki kodu kreskowego
 • System informacji pielęgniarskiej
 • System podawania leków i zarządzania pacjentami
 • Oprogramowanie systemowe
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Serwery sieciowe
 • Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
 • Komputery i drukarki
 • Komputery
 • System zarządzania na podstawie akt pacjentów
 • Serwery komputerowe
 • Usługi w zakresie sieci komputerowej
 • Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
 • Instalacje radiowe

Kontakt

Adres pocztowy

Asseco Poland S.A.
Al. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
Polska