Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Cytometry
 • Urządzenia medyczne
 • Aparatura kontrolna i badawcza
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 • Komputery osobiste
 • Drukarki i plotery
 • Monitory ekranowe
 • Komputery przenośne
 • Spektrometry
 • Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
 • Mikroskopy
 • Odczynniki chemiczne
 • Lasery
 • Urządzenia do analizy immunologicznej
 • Rozdrabniacze ultradźwiękowe
 • Elektroniczne wagi techniczne
 • Wstrząsarki i akcesoria
 • Elektroniczne wagi analityczne
 • Chromatografy
 • Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Usługi szkolenia personelu
 • Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
 • Systemy operacyjne
 • Wyposażenie różne
 • Inkubatory
 • Aparatura do analizowania
 • Lepkościomierze
 • Zamrażarki
 • Wirówki laboratoryjne i akcesoria
 • Wagi precyzyjne
 • Urządzenia diagnostyczne
 • Analizatory
 • Spektrometry masy
 • Liczniki promieniowania beta
 • Aparatura do oczyszczania wody
 • Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • Chromatografy gazowe
 • Pompy infuzyjne
 • Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
 • Usługi w zakresie promocji
 • Usługi rekrutacyjne
 • Usługi szkoleniowe
 • Skanery komputerowe
 • Doradztwo prawne i usługi informacyjne
 • Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
 • Urządzenia elektromechaniczne
 • Wyroby do jednorazowego użytku
 • Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne
 • Mikroskopy elektronowe
 • Usługi hotelarskie
 • Akcesoria komputerowe
 • Urządzenia sieciowe
 • Defibrylatory
 • Echokardiografy
 • Urządzenia komputerowe
 • Drukarki laserowe
 • Drukarki igłowe
 • Stoły rentgenowskie
 • Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
 • Aparatura do wykrywania i analizy
 • Aparatura do wykrywania i analizy
 • Sprzęt biomedyczny
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Analizatory krwi

Kontakt

Adres pocztowy

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warszawa
Polska

Tel.: +48 226517588

Faks: +48 226517589