Candela Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Urządzenia i wyroby do radioterapii
 • Aparatura kontrolna i badawcza
 • Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 • Urządzenia medyczne
 • Spektrometry
 • Akceleratory liniowe
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Chromatografy
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • Przyrządy do badania właściwości fizycznych
 • Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
 • Urządzenia i wyroby do radioterapii
 • Aparatura do wykrywania i analizy
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Urządzenia do leczenia promieniowaniem gamma
 • Chromatografy gazowe
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Wagi precyzyjne
 • Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
 • Wyroby do radioterapii
 • Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne
 • Autoklawy
 • Przyrządy pomiarowe
 • Mikroskopy
 • Aparatura do analizowania
 • Wirówki laboratoryjne i akcesoria
 • Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
 • Laboratoryjne wyroby szklane
 • Wstrząsarki i akcesoria
 • Analizatory biochemiczne
 • Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska
 • Spektrometry masy
 • Urządzenia używane na salach operacyjnych
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Pakiety oprogramowania medycznego
 • Chłodziarkozamrażarki
 • Oprogramowanie
 • Monitory ekranowe
 • Systemy planowania
 • Pompy próżniowe
 • Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
 • Meble laboratoryjne
 • Mikroskopy optyczne
 • Mierniki elektroniczne
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
 • PH-metry
 • Łaźnie termostatyczne i akcesoria
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
 • Symulatory
 • Kalorymetry
 • Wagi elektroniczne i akcesoria
 • Analizatory
 • Przyrządy do pomiaru
 • Aparatura do mierzenia promieniowania
 • Analizatory chemiczne
 • Mikroskopy elektronowe
 • Zmywarki do naczyń
 • Pipety i akcesoria laboratoryjne
 • Chłodziarki i zamrażarki
 • Wstrząsarki mechaniczne
 • Płyty grzejne
 • Pompy perystaltyczne
 • Pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych
 • Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
 • Produkty z tworzyw sztucznych
 • Mieszadła mechaniczne
 • Spektrometry emisyjne
 • Różne przyrządy do badań lub testowania
 • Odczynniki laboratoryjne
 • Elektroniczne wagi analityczne
 • Wyroby medyczne z gumy
 • System obrazowania i archiwizowania
 • Chłodziarki
 • Urządzenia komputerowe
 • Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia
 • Komputer biurkowy
 • Strzykawki
 • Analizatory hematologiczne
 • System dozymetryczny
 • Komputery osobiste
 • Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
 • Urządzenia radiodiagnostyczne
 • Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • Stacje pogodowe
 • Oprogramowanie medyczne
 • Dreny
 • Przyrządy badawcze
 • Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
 • Drukarki laserowe
 • Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
 • Odczynniki chemiczne
 • Akwaria
 • Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
 • Uaktualnienia oprogramowania
 • Barometry
 • Przyrządy meteorologiczne
 • Zamrażarki
 • Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
 • Sprzęt do pomiaru emisji
 • Zbiorniki
 • Sprzęt dydaktyczny
 • Pojemniki na gaz skroplony
 • Generatory
 • Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
 • Wyroby diagnostyczne
 • Maszyny ważące i wagi
 • Wirówki stołowe
 • Rentgenowskie urządzenia przeglądowe
 • Mieszadła
 • Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji
 • Medyczne urządzenia komputerowe
 • Wstrząsarki inkubacyjne
 • Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
 • Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne
 • Piece do spopielania
 • Urządzenia mikrofalowe
 • Homogenizatory zanurzeniowe
 • Urządzenia do tomografii
 • Aparatura dyfrakcyjna
 • Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
 • Urządzenia chłodnicze
 • Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego
 • Elektrody
 • Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
 • Szafa do hodowli medycznych
 • Cyfrowy sprzęt kartograficzny
 • Różne urządzenia i produkty medyczne
 • Infrastruktura sieciowa
 • Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR) w czasie rzeczywistym
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Osprzęt do dużych systemów komputerowych
 • Roboty budowlane
 • Komputery wysokowydajne
 • Przyrządy do pomiaru wilgoci i wilgotności
 • Liczniki nasion
 • Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji
 • Drukarki i plotery
 • Naprawa, serwisowanie i instalacja
 • Specjalistyczne przyrządy optyczne
 • Aparatura do oczyszczania wody
 • Skanery do tomografii komputerowej
 • Lampy fluorescencyjne
 • Zestawy do podawania leków
 • Przyrządy do anestezji i resuscytacji
 • Maski do anestezji
 • Zestawy medyczne
 • Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
 • Cewniki
 • Igły medyczne
 • Różne urządzenia medyczne
 • Różne usługi
 • Maszyny sortujące i przesiewające
 • Techniki operacyjne
 • Rozdrabniarki
 • Zestawy do badania gazów
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
 • Skanujące mikroskopy elektronowe
 • Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne
 • Dozymetry
 • Aparaty ultrasonograficzne
 • Urządzenia sterylizujące
 • Serwery
 • Komputery
 • Oprogramowanie systemów operacyjnych
 • Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Analizatory krwi
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
 • Rozległa sieć komputerowa
 • Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i części zamienne
 • Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
 • Porcelanowe wyroby do użytku laboratoryjnego, chemicznego lub technicznego
 • Usługi instalowania sprzętu medycznego
 • Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
 • Kamery cyfrowe
 • Meble
 • Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna
 • Mierniki magnetyczne
 • Mikroskopy fluorescencyjne
 • Różne kompozycje do mikroskopów
 • Zestawy
 • Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych
 • Rozdrabniacze ultradźwiękowe
 • Pompy laboratoryjne i akcesoria
 • Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • Usługi projektowania architektonicznego
 • Pompy
 • Wagi
 • Mikroskopy fluorescencyjne i polaryzacyjne
 • Stojaki na pipety
 • Sondy
 • Przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
 • Skalpele i noże chirurgiczne
 • Komputerowy system sterujący
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • Protezy naczyniowe
 • Akcesoria zasilające
 • Urządzenia pomiarowe i sterujące
 • Pipety
 • Termometry
 • Oscyloskopy
 • Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
 • Wózki
 • Urządzenia chłodnicze i mrożące

Kontakt

Adres pocztowy

Candela Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 72
01-541 Warszawa
Polska

Tel.: +48 225489200

Faks: +48 225489202