Comp S.A.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Urządzenia sieciowe
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Serwery
 • Urządzenia komputerowe
 • Komputery przenośne
 • Serwery komputerowe
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Usługi w zakresie wsparcia technicznego
 • Usługi wdrażania oprogramowania
 • Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
 • Komputery osobiste
 • Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
 • Rutery sieciowe
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
 • Systemy operacyjne
 • Systemy baz danych
 • Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
 • Drukarki laserowe
 • Skanery komputerowe
 • Stacje robocze
 • Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
 • Usługi w zakresie oprogramowania
 • Pakiety oprogramowania antywirusowego
 • Urządzenia kodujące
 • Monitory ekranowe
 • Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • Usługi konfiguracji oprogramowania
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
 • Usługi dostawy oprogramowania
 • Sieć ethernet
 • Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
 • Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
 • Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
 • Elementy składowe sieci
 • Lokalna sieć komputerowa
 • Konfiguracje komputerowe
 • Karty elektroniczne
 • Wyświetlacze płaskie
 • Szafy kablowe
 • Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
 • Jednostki pamięci taśmowej
 • Usługi analizy systemu i programowania
 • Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
 • Sprzęt i kable telekomunikacyjne
 • Rozszerzanie umów serwisowych
 • Dysk magnetyczny
 • Sprzęt peryferyjny
 • Serwery plików
 • Pakiety oprogramowania informatycznego
 • Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
 • Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
 • Pamięci
 • Platformy komputerowe
 • Komputery wysokowydajne
 • Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • Komputer biurkowy
 • Drukarki i plotery
 • Terminale komputerowe
 • Usługi szkolenia specjalistycznego
 • Okablowanie sieciowe
 • Modemy
 • Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych
 • Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
 • Nośniki danych
 • Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 • Urządzenia do przetwarzania danych
 • Części, akcesoria i wyroby do komputerów
 • Urządzenia kasetowe
 • Nagrywarki
 • Taśmy magnetyczne
 • Kursy komputerowe
 • Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych
 • Czytniki kodu kreskowego
 • Usługi szkolenia personelu
 • Projekt i realizacja badań oraz rozwój
 • Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
 • Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego
 • Usługi w zakresie projektowania stron WWW
 • System telekomunikacyjny
 • Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
 • Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
 • Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych
 • Usługi hostingowe dla stron WWW
 • System obrazowania i archiwizowania
 • Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii
 • Przyrządy do pomiaru
 • Usługi rozbudowy oprogramowania
 • Zestawy do aparatów telefonicznych
 • System sieciowy
 • Sieciowy system operacyjny
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
 • Licencje na oprogramowanie
 • Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
 • Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
 • Testowanie oprogramowania
 • Usługi programowania
 • Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania
 • Awaryjne urządzenia energetyczne
 • Karty sieciowe
 • Rozległa sieć komputerowa
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługi specyfikacji projektu krytycznego
 • Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
 • Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej
 • Usługi tabulacji sprzętu komputerowego
 • Klawiatury komputerowe
 • Czytniki kart magnetycznych
 • Czytniki kart inteligentnych
 • Karty "inteligentne"
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
 • Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
 • Czytniki optyczne
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Przełączniki
 • Konsole
 • Kasety z taśmą LTO
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
 • Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
 • Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
 • Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
 • Pakiety oprogramowania do odwzorowywania
 • Oprogramowanie systemowe
 • Oprogramowanie multimedialne
 • Sieci
 • Oprogramowanie do przetwarzania tekstu
 • Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego
 • Rejestratory z taśmą magnetyczną
 • Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
 • Oprogramowanie do obróbki obiektów graficznych
 • Oprogramowanie telekomunikacyjne
 • Instalowanie infrastruktury okablowania
 • Oprogramowanie zabezpieczające
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • Oprogramowanie do zarządzania
 • Napędy dyskowe
 • Części komputerów
 • Instalowanie okablowania komputerowego
 • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • Roboty instalacyjne elektryczne
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Roboty inżynieryjne i budowlane
 • Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Roboty malarskie
 • Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
 • Skanery ciśnieniowe
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
 • Usługi w zakresie nadzoru
 • Roboty budowlane w zakresie budynków
 • Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 • Tablice do aparatury elektrycznej
 • Analizatory widma
 • Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
 • Oprogramowanie baz danych
 • Awaryjny sprzęt elektryczny
 • Serwery sieciowe
 • Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego
 • Sieć zintegrowana
 • Awaryjne układy energetyczne
 • Sprzęt związany z komputerami
 • Usługi systemu namierzania
 • Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

Kontakt

Adres pocztowy

Comp S.A.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
Polska

Tel.: +48 225703800

Faks: +48 226626371