DB Schenker Rail Rybnik S.A.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

  • Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
  • Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Kontakt

Adres pocztowy

DB Schenker Rail Rybnik S.A.
ul. Kłokocińska 51
44-251 Rybnik
Polska