Erbe Polska Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia elektrochirurgiczne
 • Materiały medyczne
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
 • Przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Cewniki
 • Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Różne urządzenia i produkty medyczne
 • Defibrylatory
 • Stoły operacyjne
 • Igły medyczne
 • Kaniula
 • Przyrządy chirurgiczne
 • Aparatura rentgenowska
 • Aparatura do anestezji i resuscytacji
 • Zestawy medyczne
 • Pompy infuzyjne
 • Dreny
 • Urządzenia używane na salach operacyjnych
 • Strzykawki
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
 • Akcesoria do drenażu
 • Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
 • Urządzenia do monitorowania czynności serca
 • Skalpele i noże chirurgiczne
 • Aparaty ultrasonograficzne
 • Endoskopy
 • Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
 • Zestawy tlenowe
 • Łóżka szpitalne
 • Lampy chirurgiczne
 • Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
 • Maski tlenowe
 • Sondy
 • Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
 • Klamry chirurgiczne
 • Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
 • Monitory
 • System monitorowania pacjentów
 • Urządzenia do stymulacji pracy serca
 • Urządzenia sterylizujące
 • Wyroby diagnostyczne
 • Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
 • Worki ambu
 • Lampy używane na salach operacyjnych
 • Zestawy diagnostyczne
 • Respiratory
 • Medyczna aparatura oddechowa
 • Różne urządzenia medyczne
 • Akcesoria cewnikowe
 • Łóżka do użytku medycznego
 • Wyroby ortopedyczne
 • Meble medyczne
 • Urządzenia do pomiaru ciśnienia
 • Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne
 • Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
 • Implanty chirurgiczne
 • Przyrządy do resuscytacji
 • Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura
 • Maski do anestezji
 • Urządzenia do terapii nerkowej
 • Urządzenia do terapii tlenowej
 • Odzież medyczna
 • Probówki
 • Łóżka z silnikiem
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
 • Rękawice chirurgiczne
 • Paski odczynnikowe
 • Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne
 • Urządzenia do anestezji i resuscytacji
 • Urządzenia do anestezji
 • Elektrody
 • Przetworniki
 • Szczotki
 • Sztuczne stawy
 • Różne produkty lecznicze
 • Żarówki elektryczne
 • Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
 • Zestawy do podawania leków
 • Materace
 • Zestawy opatrunkowe
 • Stoły do badania
 • Mikroskopy
 • Chłodziarki
 • Sprzęt oftalmologiczny
 • Czujniki
 • Pozaustrojowe układy krążeniowe
 • Igły do znieczulania
 • Igły do biopsji
 • Urządzenia do podawania tlenu
 • Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • Urządzenia do hemodializy
 • Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
 • Urządzenia do transfuzji krwi
 • Urządzenia do elektrokardiografii
 • Urządzenia do chirurgii serca
 • Inkubatory
 • Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne
 • Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
 • Protezy naczyniowe
 • Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
 • Żarówki
 • Urządzenia komputerowe
 • Kolorowe drukarki atramentowe
 • Badania czynnościowe
 • Uszczelki
 • Różne części zapasowe
 • Ustniki
 • Przyrządy do anestezji
 • Baterie
 • Części i akcesoria do aparatów słuchowych
 • Wyroby wielokrotnego użytku
 • Wapno
 • Różny sprzęt
 • Urządzenia do podnoszenia lub transportu zwłok
 • Pipety i akcesoria laboratoryjne
 • Zestawy do zbierania dowodów biologicznych
 • Wyroby do dializy nerkowej
 • Roztwory do dializy
 • Stoły medyczne
 • Oprawy i ramki do okularów
 • Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej
 • Centralna jednostka monitorująca
 • Płyny do terapii nerkowej
 • Urządzenia do badań urologicznych
 • Przyrządy dermatologiczne
 • Specjalistyczne usługi medyczne
 • Techniki operacyjne
 • Okulary do mikroskopów
 • Łóżka ortopedyczne
 • Nici, igły i zaciski do autopsji
 • Artykuły higieniczne z papieru
 • Pojemniki chirurgiczne
 • Soczewki śródoczne
 • Pomoce medyczne
 • Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
 • Pakiety oprogramowania medycznego
 • Usługi w zakresie oprogramowania
 • Roboty remontowe i renowacyjne
 • Diagnostyczny system rentgenowski
 • Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
 • Zastawki serca
 • Hemostatyki wchłanialne
 • Wsparcie czynnościowe
 • Produkty farmaceutyczne
 • Przecinaki i noże chirurgiczne
 • Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
 • Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
 • Wyroby farmaceutyczne
 • Produkty do pielęgnacji ciała
 • Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
 • Gaza medyczna
 • Denzytometry do pomiaru gęstości kości
 • Implanty ortopedyczne
 • Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
 • Rękawice jednorazowe
 • Krzesła
 • Urządzenia do anestezji i resuscytacji
 • Echokardiografy
 • Balony, butle i butelki z tworzyw sztucznych
 • Skalpele i noże chirurgiczne
 • Noktowizory
 • Okulary
 • Wagi precyzyjne
 • Inne pojemniki
 • Przyrządy do anestezji i resuscytacji
 • Golarki
 • Pojemniki na mocz
 • Odczynniki i środki kontrastowe
 • Różne produkty chemiczne
 • Urządzenia diagnostyczne
 • Elektroencefalografy
 • Łóżka z silnikiem
 • Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
 • Wózki inwalidzkie
 • Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
 • Urządzenia i przyrządy do infuzji
 • Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i części zamienne
 • Radiotelefony
 • Pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych
 • Kołnierze chirurgiczne
 • Urządzenia i przyrządy do transfuzji
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Kabiny natryskowe
 • Przyrządy do fizykoterapii
 • Urządzenia do resuscytacji
 • Urządzenia stomatologiczne
 • Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
 • Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 • Lampy
 • Termometry
 • Szwy chirurgiczne
 • Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii
 • Autoklawy
 • Zmywarki do naczyń
 • Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji
 • Analizatory
 • Fotele stomatologiczne
 • Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
 • Protezy piersi
 • Protezy ortopedyczne
 • Pompy do użytku medycznego
 • Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii
 • Urządzenia do elektroterapii
 • System chemii klinicznej
 • Wyroby do terapii nerkowej
 • Produkty z tworzyw sztucznych
 • Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej
 • Urządzenia do natleniania
 • Przenośniki
 • Wyroby i towary konsumpcyjne
 • Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia
 • Elektromiografy
 • Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Kontakt

Adres pocztowy

Erbe Polska Sp. z o.o.
ul. Marconich 8
02-954 Warszawa
Polska

Tel.: +48 226422526

Faks: +48 226428899