GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Spektrometry
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia do tomografii
 • Aparatura kontrolna i badawcza
 • Chromatografy
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Chromatografy gazowe
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
 • Aparatura rentgenowska
 • Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
 • Spektrometry masy
 • Mikroskopy
 • Spektrometry emisyjne
 • Roboty budowlane
 • Usługi leasingu finansowego
 • Aparaty ultrasonograficzne
 • Odczynniki laboratoryjne
 • Monitory ekranowe
 • Komputer biurkowy
 • Analizatory
 • Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
 • Jednostki rezonansu magnetycznego
 • Pipety i akcesoria laboratoryjne
 • Komputery osobiste
 • Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
 • Urządzenia komputerowe
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Wirówki laboratoryjne i akcesoria
 • Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • Cyfrowe urządzenia do angiografii
 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • Komputery przenośne
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
 • Aparatura do mierzenia promieniowania
 • Mikroskopy fluorescencyjne
 • Generatory
 • PH-metry
 • Cytometry
 • Elektroniczne wagi analityczne
 • Rozdrabniacze ultradźwiękowe
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Drukarki laserowe
 • Roboty remontowe i renowacyjne
 • Urządzenia do stymulacji pracy serca
 • Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 • Zestawy medyczne
 • Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 • Laboratoryjne wyroby szklane
 • Kolorowe drukarki atramentowe
 • Przyrządy do pomiaru
 • Przyrządy badawcze
 • Samochody osobowe
 • Aparatura do analizowania
 • Autobusy transportu publicznego
 • Przyrządy pomiarowe
 • Wstrząsarki i akcesoria
 • Urządzenia i przyrządy do infuzji
 • Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem
 • Generatory gazu
 • Odczynniki chemiczne
 • Echokardiografy
 • Koparki mechaniczne
 • Komputerowy system sterujący
 • Zamrażarki
 • Zestawy tlenowe
 • Liczniki
 • Inkubatory
 • Odzież medyczna
 • Sprężarki powietrza
 • Papier do drukowania
 • Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
 • Drukarki atramentowe
 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • Urządzenia do kardioangiografii
 • Usługi pośrednictwa finansowego
 • Skanery do tomografii komputerowej
 • Urządzenia do mammografii
 • Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
 • Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Podstacje transformatorowe
 • Instalacje zasilania elektrycznego
 • Roboty budowlane w zakresie budynków
 • Roboty budowlane w zakresie klinik
 • Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • Skanery rezonansu magnetycznego
 • Liczniki promieniowania gamma
 • Łaźnie ultradźwiękowe
 • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
 • Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
 • Autobusy niskopodłogowe
 • Drukarki i plotery
 • Zbiorniki na mocz
 • Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
 • Skalpele i noże chirurgiczne
 • Kaniula
 • Strzykawki
 • Igły medyczne
 • Dreny
 • Sondy
 • Liczniki promieniowania beta
 • Wyposażenie różne
 • Aparatura do oczyszczania wody
 • Usługi instalowania sprzętu medycznego
 • Przyrządy do anestezji
 • Akcesoria do drenażu
 • Wyroby wielokrotnego użytku
 • Przyrządy do anestezji i resuscytacji
 • Cewniki
 • Wyroby radiodiagnostyczne
 • Homogenizatory z łopatkami obrotowymi
 • Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
 • Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
 • Wyparki rotacyjne
 • Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • Wirówki
 • Mieszadła
 • Sprzęt do pomiaru emisji
 • Wstrząsarki magnetyczne
 • Pompy perystaltyczne
 • Różne urządzenia i produkty medyczne
 • Odczynniki i środki kontrastowe
 • Czytniki mikroform
 • Urządzenia do elektrokardiografii
 • Serwery
 • Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
 • Analizatory biochemiczne
 • Chłodziarki i zamrażarki
 • Zamrażarki stojące
 • Manometry
 • Myszka komputerowa
 • Klawiatury komputerowe
 • Mikroskopy optyczne
 • Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
 • Nożyce do cięcia drutu
 • Sprzęt spawalniczy
 • System sterowania i kontroli
 • Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych
 • Urządzenia diagnostyczne
 • Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe
 • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • Roboty instalacyjne elektryczne
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Aparatura do anestezji i resuscytacji
 • Pomieszczenia do angiografii
 • Urządzenia do angiografii
 • Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska
 • Pompy próżniowe
 • Pojazdy samowyładowcze
 • Usługi szkolenia specjalistycznego
 • Homogenizatory zanurzeniowe
 • Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
 • Pojazdy z napędem na 4 koła
 • Mikroskopy polaryzacyjne
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego
 • Pojazdy z podnośnikami
 • Pipety
 • Łaźnie termostatyczne i akcesoria
 • Reometry
 • Mikroskopy elektronowe
 • Kamery cyfrowe
 • Aparaty do oceny wytrzymałości
 • Pirometry
 • Wzbudniki
 • Systemy diagnostyczne
 • Przyrządy do badania właściwości fizycznych
 • Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 • Usługi inżynieryjne
 • Maszyny do obróbki minerałów
 • Zestawy pakietów oprogramowania
 • Zestawy diagnostyczne
 • Liczniki promieniowania alfa
 • Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku
 • Grawimetry
 • Urządzenia do pomiaru poziomu
 • Aparatura do analizowania gazów
 • Kalorymetry
 • Autobusy i autokary
 • Szkolenie pracowników
 • Pakiety oprogramowania medycznego
 • Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
 • Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
 • Aparatura do filtrowania wody
 • Zamrażarki szafowe
 • Probówki
 • Urządzenia do wspomagania serca
 • Urządzenia do angioplastyki
 • Pojazdy z napędem na 4 koła
 • Minibusy
 • Elektroniczne wagi techniczne
 • Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą
 • Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze
 • Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
 • Pojazdy specjalne
 • Analizatory widma
 • Przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów
 • Lampy używane na salach operacyjnych
 • Stoły operacyjne
 • Wyroby do angioplastyki
 • Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
 • Meble laboratoryjne
 • Chłodziarki
 • Wirówki stołowe
 • Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

Kontakt

Adres pocztowy

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
Polska

Tel.: +48 223108800

Faks: +48 223108801