Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
 • Usługi usuwania oblodzeń
 • Usługi odśnieżania
 • Usługi sprzątania parkingów
 • Usługi zamiatania ulic
 • Usługi w zakresie trawników
 • Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
 • Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • Usługi sprzątania ulic
 • Usługi sprzątania i zamiatania ulic
 • Usługi wycinania drzew
 • Usługi pielęgnacji drzew
 • Usługi ogrodnicze
 • Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
 • Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 • Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
 • Usługi transportu odpadów
 • Usługi sprzątania budynków
 • Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
 • Usługi sprzątania
 • Usługi w zakresie trawników
 • Przycinanie żywopłotów
 • Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
 • Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Kontakt

Adres pocztowy

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach
ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska
Polska