Qumak-Sekom S.A.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Urządzenia sieciowe
 • Serwery
 • Komputery przenośne
 • Serwery komputerowe
 • Usługi w zakresie wsparcia technicznego
 • Drukarki laserowe
 • Urządzenia komputerowe
 • Pakiety oprogramowania informatycznego
 • Lokalna sieć komputerowa
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Systemy operacyjne
 • Komputery osobiste
 • Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
 • Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • Monitory ekranowe
 • Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
 • Jednostki pamięci taśmowej
 • Serwery sieciowe
 • Komputer biurkowy
 • Kasety z taśmą LTO
 • Stacje robocze
 • Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
 • Akcesoria komputerowe
 • Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego
 • Komputery wysokowydajne
 • Pakiety oprogramowania użytkowego
 • Pakiety oprogramowania dla sieci
 • Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami
 • Osprzęt do dużych systemów komputerowych
 • Usługi konfiguracji oprogramowania
 • Usługi szkolenia komputerowego
 • Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
 • Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
 • Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
 • Usługi szkolenia specjalistycznego
 • Pamięci
 • Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
 • Urządzenia multimedialne
 • Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
 • Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
 • Konfiguracje komputerowe
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
 • Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
 • Komputer tablet
 • Superkomputery
 • Klawiatury komputerowe
 • Skanery komputerowe
 • Dostawcy usług internetowych (ISP)
 • Myszka komputerowa
 • Tablety graficzne
 • Sprzęt peryferyjny
 • Napędy dyskowe
 • Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
 • Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • Okablowanie sieciowe
 • Sieci
 • Projektory
 • Systemy i serwery informacyjne
 • Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)
 • Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
 • Usługi w zakresie oprogramowania
 • Szafy kablowe
 • Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
 • Infrastruktura sieciowa
 • Instalowanie infrastruktury okablowania
 • Drukarki atramentowe
 • Bezprzestojowe źródła energii
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Montaż konstrukcji metalowych
 • Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • Elementy składowe sieci
 • Roboty budowlane w zakresie budynków
 • Usługi telekomunikacyjne
 • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • Awaryjne układy energetyczne
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Roboty instalacyjne elektryczne
 • Roboty budowlane
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
 • Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • Usługi w zakresie sieci komputerowej
 • Alarmy antywłamaniowe
 • Urządzenia ochronne
 • Systemy alarmowe
 • Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym
 • Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
 • Elektroniczne systemy rejestrowania czasu
 • Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym
 • System kontroli czasu lub rejestrator czasu pracy
 • System kontroli dostępu
 • Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
 • Pakiety oprogramowania do rozszerzania systemu operacyjnego
 • Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
 • Instalowanie systemów alarmowych i anten
 • System kontroli ruchu pojazdów
 • Instalowanie urządzeń ochronnych
 • Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
 • Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 • Kabel i podobne wyroby
 • Drukarki igłowe
 • Urządzenia klimatyzacyjne
 • System tłumienia ognia
 • Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
 • Urządzenia monitorowania ruchu
 • Kolorowe drukarki atramentowe
 • Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
 • Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
 • Systemy baz danych
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Dyski
 • Drukarki i plotery
 • Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
 • Sieć radiowa
 • Usługi bazy danych
 • Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
 • Pakiety oprogramowania szkoleniowego
 • Usługi wdrażania oprogramowania
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
 • Usługi szkolenia technicznego
 • Usługi rozbudowy systemów komputerowych
 • Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
 • Usługi ubezpieczeniowe
 • Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
 • Pakiety oprogramowania antywirusowego
 • Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego
 • Wyświetlacze płaskie
 • Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
 • Monitory
 • Sprzęt telefoniczny
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami
 • Części, akcesoria i wyroby do komputerów
 • Roboty remontowe i renowacyjne
 • Sprzęt związany z komputerami
 • Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
 • Centrum obsługi klienta
 • Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
 • Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
 • Ekrany projekcyjne
 • Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
 • Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
 • Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
 • Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
 • Laptopy
 • Centrale cyfrowe
 • Obwody elektryczne
 • Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
 • Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
 • Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego
 • Kodery
 • Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
 • Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań
 • Przyrządy meteorologiczne
 • Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
 • Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
 • Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
 • Rutery sieciowe
 • Plotery
 • Instalowanie urządzeń chłodzących
 • Sprzęt elektroniczny
 • Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
 • Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
 • Sprzęt komputerowy
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania
 • Elektroniczne tablice informacyjne
 • System kontroli czasu
 • Serwery plików
 • Telemetryczny system nadzoru
 • Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
 • Akcesoria zasilające
 • Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania

Kontakt

Adres pocztowy

Qumak-Sekom S.A.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Polska

Tel.: +48 225190800

Faks: +48 225190833