Synektik Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Aparatura rentgenowska
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia do tomografii
 • Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
 • Aparaty ultrasonograficzne
 • Roboty budowlane
 • Urządzenia radiograficzne
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Medyczne urządzenia komputerowe
 • Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
 • Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej
 • Rozległa sieć komputerowa
 • Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
 • Usługi kalibracyjne
 • Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
 • Rentgenowskie urządzenia przeglądowe
 • Elektrokardiogram
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Usługi instalowania sprzętu medycznego
 • Monitory wideo
 • Jednostki rezonansu magnetycznego
 • Systemy diagnostyczne
 • Stoły operacyjne
 • Platformy komputerowe
 • Urządzenia do anestezji i resuscytacji
 • Pompy infuzyjne
 • Urządzenia do mammografii
 • Zestawy do znieczuleń miejscowych
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Cewniki
 • Urządzenia komputerowe
 • Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
 • Urządzenia bezpieczeństwa jądrowego
 • Usługi instalowania sprzętu obrazującego
 • Urządzenia do stymulacji pracy serca
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego
 • Usługi edukacji medycznej
 • Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 • Monitory
 • Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
 • Urządzenia do angiografii
 • Stomatologiczne aparaty rentgenowskie
 • Skanery do tomografii komputerowej
 • Rentgenowskie stacje robocze

Kontakt

Adres pocztowy

Synektik Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Polska

Tel.: +48 226063632

Faks: +48 228498055