Synthes Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Implanty ortopedyczne
 • Implanty chirurgiczne
 • Protezy ortopedyczne
 • Urządzenia medyczne
 • Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
 • Wyroby ortopedyczne
 • Cementy do rekonstrukcji kości
 • Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
 • Sztuczne stawy
 • Materiały medyczne
 • Dodatkowe wyroby ortopedyczne
 • Stymulatory
 • Sztuczne części ciała
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Usługi telefonii komórkowej
 • Zestawy medyczne
 • Przyrządy chirurgiczne
 • Dreny
 • Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Urządzenia do osteosyntezy
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • Akcesoria do drenażu
 • Urządzenia elektrochirurgiczne
 • Opatrunki
 • Różne urządzenia i produkty medyczne
 • Igły medyczne
 • Telefony komórkowe
 • Modemy
 • Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
 • Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Usługi telekomunikacyjne
 • Implanty otolaryngologiczne
 • Preparaty lecznicze, z wyłączeniem produktów stomatologicznych
 • Protezy naczyniowe
 • Defibrylatory
 • Publiczne usługi telefoniczne
 • Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
 • Stoły operacyjne
 • Szkło i produkty szklane
 • Różne urządzenia medyczne
 • Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
 • Usługi internetowe
 • Wyroby włókiennicze
 • Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
 • Implanty stomatologiczne
 • Podwiązki naczyniowe
 • Pomoce medyczne
 • Urządzenia używane na salach operacyjnych
 • Karty SIM
 • Usługi telefoniczne i przesyłu danych
 • Aparatura rentgenowska
 • Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
 • Artykuły gospodarstwa domowego i szpitalne z papieru
 • Analizatory
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Telefony GSM
 • Monitory
 • Igły do biopsji
 • Strzykawki
 • Klamry chirurgiczne
 • Sprzęt biomedyczny
 • Urządzenia do stymulacji pracy serca
 • Tkaniny włókiennicze i podobne
 • Łóżka do użytku medycznego
 • Rękawice chirurgiczne
 • Szpitalne wyroby papierowe
 • Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)
 • Usługi rozszerzonego przesyłania komunikatów (EMS)
 • Produkty do żywienia pozajelitowego
 • Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
 • Urządzenia do transfuzji krwi
 • Usługi przesyłania komunikatów multimedialnych (MMS)
 • Usługi bezprzewodowego protokołu aplikacyjnego (WAP)
 • Urządzenia stomatologiczne
 • Lasery chirurgiczne
 • Odzież medyczna
 • Usługi uniwersalnego systemu telefonii przenośnej (UMTS)
 • Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS)
 • Przyrządy do anestezji i resuscytacji
 • Aparatura do anestezji i resuscytacji
 • Produkty farmaceutyczne
 • Środki przeciwnowotworowe
 • Sieć internetowa
 • Urządzenia sterylizujące
 • Części i akcesoria do rozruszników serca
 • Płyny dożylne
 • Lampy chirurgiczne
 • Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
 • Łóżka ortopedyczne
 • Meble medyczne
 • Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
 • Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
 • Denzytometry do pomiaru gęstości kości
 • Pompy infuzyjne
 • Echokardiografy
 • Stoły rentgenowskie
 • Kosze chirurgiczne
 • Endoskopy
 • Nakrycia głowy
 • Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe
 • Systemy i serwery informacyjne
 • Usługi zarządzania danymi
 • Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • Inkubatory
 • Wózki inwalidzkie
 • Kładzenie kabli
 • Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
 • Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
 • Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
 • Światłowodowe kable do przesyłu danych
 • Oprogramowanie
 • Przecinaki i noże chirurgiczne
 • Urządzenia komputerowe
 • Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
 • Różne produkty lecznicze
 • Zastawki serca
 • System automatyzacji
 • Komputerowy system sterujący
 • Produkty krwiopochodne
 • Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe
 • Urządzenia do przesyłu danych
 • Podkłady cementowe
 • Elektrody
 • Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
 • Szwy chirurgiczne
 • Wyroby do angiografii
 • Wyroby stomatologiczne
 • Skalpele i noże chirurgiczne
 • Przecinaki i noże chirurgiczne
 • Kardiografy
 • Produkty z gumy
 • Produkty lecznicze
 • Wyroby z papieru lub tektury
 • Wyroby z drewna i korka
 • Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
 • Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne
 • Sondy
 • Zbiorniki na mocz
 • Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne
 • Meble
 • Wełna bawełniana
 • Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
 • Aparaty ultrasonograficzne
 • Usługi projektowania architektonicznego
 • Wozy strażackie
 • Zestawy dawkujące
 • Techniki operacyjne
 • Elektromiografy
 • Pozaustrojowe układy krążeniowe
 • Urządzenia do terapii nerkowej
 • Urządzenia do anestezji i resuscytacji
 • Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia
 • Przyrządy do anestezji i resuscytacji

Kontakt

Adres pocztowy

Synthes Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Polska

Tel.: +48 226085050

Faks: +48 226085051