UHC Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Urządzenia komputerowe
 • Pakiety oprogramowania medycznego
 • Usługi w zakresie sieci komputerowej
 • Usługi wdrażania oprogramowania
 • Usługi w zakresie oprogramowania
 • Usługi dostawy oprogramowania
 • Serwery
 • Systemy informacji medycznej
 • Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
 • Stacje robocze
 • Sieci
 • Usługi szkolenia personelu
 • System podawania leków i zarządzania pacjentami
 • System informacji pielęgniarskiej
 • Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
 • Systemy i serwery informacyjne
 • Komputer biurkowy
 • Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
 • Sprzęt peryferyjny
 • Komputery przenośne
 • Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
 • Usługi konfiguracji oprogramowania
 • System zarządzania salami operacyjnymi
 • System zarządzania na podstawie akt pacjentów
 • Lokalna sieć komputerowa
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania zapasami
 • Serwery komputerowe
 • Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
 • Serwery sieciowe
 • Aparatura rentgenowska
 • Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
 • Urządzenia sieciowe
 • Rozległa sieć komputerowa
 • Usługi rozbudowy oprogramowania
 • Usługi szkolenia komputerowego
 • Systemy baz danych
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi szkolenia specjalistycznego
 • Usługi szkolenia technicznego
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • Urządzenia radiodiagnostyczne
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
 • Sprzęt związany z komputerami
 • Usługi przetwarzania danych
 • Komputery osobiste
 • Pakiety oprogramowania informatycznego
 • Rentgenowskie stacje robocze
 • Medyczna aparatura oddechowa
 • System informacji klinicznej
 • Konfiguracje komputerowe
 • Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 • Drukarki i plotery
 • Usługi pomocy komputerowej
 • Usługi opracowywania oprogramowania do zabezpieczania danych
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Diagnostyczny system rentgenowski
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego
 • Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
 • Usługi instalowania sprzętu obrazującego
 • Systemy informacyjne
 • Usługi opracowywania oprogramowania medycznego
 • Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zapasami
 • Pakiety oprogramowania administracyjnego
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Systemy informacji finansowej
 • System poczty elektronicznej
 • Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
 • Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe
 • Osprzęt do dużych systemów komputerowych
 • Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
 • Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
 • Czytniki kodu kreskowego
 • Terminale komputerowe
 • Monitory ekranowe
 • Drukarki laserowe
 • Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego

Kontakt

Adres pocztowy

UHC Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9
20-149 Lublin
Polska

Tel.: +48 814442015

Faks: +48 814442018