Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
 • Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
 • Usługi ubezpieczeniowe
 • Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
 • Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
 • Usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
 • Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
 • Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
 • Usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
 • Usługi dodatkowego ubezpieczenia
 • Usługi ubezpieczenia od ognia
 • Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
 • Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia wysokości straty i usługi aktuarialne
 • Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
 • Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej
 • Usługi ubezpieczenia własności

Kontakt

Adres pocztowy

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Polska

Tel.: +48 426344700

Faks: +48 227400151